Transporter

Vi utför tanktransporter med egen trailer. Under asfaltsäsongen fraktar vi bitumen, det svarta bindemedlet i asfalt.

Vi säljer och transporterar även matjord och grus samt utför transporter av maskiner, fordon och mycket annat.