Jordvärme

Jordvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ på samma sätt som bergvärme. Genom att utnyttja den värme som lagrats i jorden ger en värmepump beroende på utförande mellan 2,8 – 4,8 gånger mer energi än den förbrukar i el. Värmepumpen fungerar enkelt uttryckt som ett kylskåp, fast tvärtom. I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. Med en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset.

Vi utför grävning för jordvärme främst i åkermark eller på liknande areal men har även möjligheten att utföra jobbet på mindre ytor om så krävs.