Täckdikning

Att en åkermark är dåligt dränerad märks på flera olika sätt, och den smygande försämringen gör det svårt att bedöma när det är dags att dränera. Det hela beror vanligtvis på en för hög grundvattennivå som ställer till problem under hela eller stora delar av året.

Vi utför även täckdikning av

  • Fotbollsplaner
  • Golfbanor
  • Grönytor mm.