Har ni problem med berg eller storsten?

Med hjälp av svartkruts-patroner skjuter vi undan bergsknallar som är i vägen. Det kan vara intill huset eller rent av inne i källaren som det är problem.

Metoden är helt vibrationsfri och har därför inga risker vare sig för er egen eller grannens husgrund. Det behövs inga besiktningar på intilliggande fastigheter eller liknande.

Hör med oss, vi hjälper dig!