Schakt och markarbeten

Behöver tomten jämnas till, kanske ta bort några stubbar eller göra i ordning en garageuppfart? I samband med schaktning kan man stöta på berg eller storsten. I sådana lägen kan vi använda oss av bergspräckning som kräver både speciell utrustning och kompetens. Här nedan följer några exempel på de arbeten vi utför, men det är långt ifrån allt. Kontakta oss för en kostnadsfri offert samt rådgivning.

  • Schaktning och anläggning av villagrunder
  • Schaktning och anläggning av vägar
  • Tomtplaneringar
  • Stubbrytning och diverse röjningsarbeten
  • Rivning
  • Bergspräckning