Brunnsborrning

Vi utför:

  • Vattenborrning
  • Energiborrning
  • Grundförstärkning

Vid borrning av vattenbrunnar garanterar vi en viss mängd vatten i brunnen. Om tillrinningen i borrhålet understiger en garanterad volym åtgärdar vi det med t ex en hydraulisk tryckning. Om vi mot förmodan inte lyckas att få fram den garanterade vattenvolymen, sker ingen debitering för utfört arbete.

I samband med att vi utför borrningen av din vattenbrunn kan vi även erbjuda vattenpumpen inkl installation till ett fördelaktigt pris. Även vattenfilter hjälper vi till med, om så behövs efter utförd analys. Läs mer här! 

TDL Entreprenad AB arbetar dels direkt mot privatpersoner som vill ha borrat antingen för vatten eller energi (bergvärme), men framförallt anlitas vi av VVS-företag främst för energiborrning då de har totalentreprenad på en komplett installation. Vi har ett bra samarbete med ett flertal rörfirmor i Göteborg, Lerum, Borås och Alingsås med omnejd.

Med en lång erfarenhet och noggrannhet kan vi hjälpa er med val av pump,
dimensionering och placering som passar er bäst. Vi lämnar en unik
vattengaranti på 2500 liter/dygn på er vattenbrunn och alla brunnar
utförs av certifierad personal och enligt normbrunn-16. Allt för att ni
som kund ska känna er trygga med ert val av entreprenör.

Vi kan även hjälpa dig med din borrade brunn. Dåligt flöde eller kvalité på vattnet?

Hör av dig, vi kan hjälpa dig!