Tryckavlopp

Under de senaste åren har intresset för tryckavloppssystem ökat, dels för att va-ledningar byggs ut i kuperade och allt mindre tätbebyggda områden. Lågtrycksavlopp innebär att varje fastighet har en egen pump installerad som pumpar avloppet vidare i ledningsnätet.
 

Vi utför schaktarbeten och gräver för ledningar vid fastigheter som skall utrustas med tryckavlopp.
 

Vi utför ett komplett system från början till slut. Det innebär att du som kund får ett provtryckt, GPS inmätt system, klart att använda när vårt uppdrag är genomfört.
 

Vår specialité är schaktning med kedjegrävare, maskinerna gräver och förlägger slangarna på en och samma gång. Vi klarar dimensioner upp till 160 mm och ett schaktdjup på ca 2 m om så skulle behövas.
 

Under förutsättning att marken är grävbar (ej för mycket sten) för dessa maskiner klarar vi sträckor uppåt 1 000 m/dag. Det innebär också att anläggningskostnaden kan hållas nere avsevärt jämfört med traditionell maskingrävning.
 

Har ni önskemål om att få med vatten och fiber i samma schakt är det heller inga problem.