Täckdikning och dränering

Att en åkermark är dåligt dränerad märks på flera olika sätt, och den smygande försämringen gör det svårt att bedöma när det är dags att dränera. Det hela beror vanligtvis på en för hög grundvattennivå som ställer till problem under hela eller stora delar av året.

 

Dränering handlar i vårt klimat till stor del om att bli av med överskottsvatten, men dessutom att i torrperioder förse grödan med vatten tack vare ett större rotdjup. Med en väldränerad åkerjord ökar säkerheten i växtodlingen, och fördelarna visar sig under hela vegetationsperioden. Allt ifrån bättre övervintring för höstgrödor till tidig upptorkning och därmed tidigt vårbruk. Tidigt vårbruk leder till jämn uppkomst och säkrare etablering av grödan men kanske framförallt jämn och tidig avmognad, som emellanåt kan vara skillnaden mellan att kunna bärga skörden eller inte. En tidig skörd medger också betydligt större möjlighet att hinna så höstsådda grödor. Bristande konkurrens från grödan i kombination med sen och blöt höst gynnar framförallt rotogräsen som får en rejäl chans att etablera sig. Alltför stora värden står på spel för att man ska våga tillåta sig chansa med dåligt fungerande dränering.

Vi utför även täckdikning av:

  • Golfbanor
  • Fotbollsplaner
  • Grönytor m.m.

Vår täckdikningsmaskin:

  • MB Trac 1500 utrustad
    med Rådahl grävhjul och
    maskinstyrning av Scanlaser.