Hus- och markdränering

Ett vanligt tecken på att huset behöver fräschas upp med en ny dränering brukar vara när färgen släpper från väggarna i källaren eller när det kanske rentav finns vatten på golvet efter en längre regnperiod. Det kan lukta mögel och fukt i källaren och om man har en träpanel är den kanske fuktskadad.

 

Vi utför sådana arbeten men vi ger även vägledning för dig som vill göra jobbet själv. Idag finns en uppsjö av olika material på marknaden och det kan vara svårt att veta vilket material som skyddar bäst mot fukten i jorden som vi aldrig kommer ifrån. Dessutom kan man få olika rekommendationer från olika försäljare.

TDL Entreprenad AB utför bestående arbeten som håller i längden, därför vill vi dela med oss av våra kunskaper till er kunder.

 

 

En husdränering utförs i olika steg och här nedan följer en beskrivning av de olika arbetsmomenten.

  • Vi gräver rent runt huset med en av våra mindre grävmaskiner för minsta möjliga åverkan i trädgården, tar bort växter som ska sparas och lägger jorden på duk för att minska jordspill på gräsmattan.
  • Borstar rent väggarna, undersöker om det finns sprickor och i så fall lagas dessa. Väggarna skrapas och slipas sedan från gammal tjära så de öppnas upp och kan andas.
  • Fuktspärr läggs på grundsulan.
    Ny dränering och makadam läggs i botten och nya dagvattenrör dras.
  • 100 mm tjocka isodrän/pordränskivor monteras upp. Dessa skivor har en värmeisolerande funktion som samtidigt driver fukten ur källarväggen.
  • En geotextilduk hängs utanpå skivorna för att förhindra jordinträngning.
  • Vid hårt vattentryck mot huset använder vi även en platonmatta utanpå duken.
  • En täcklist monteras upptill som skyddar isodränskivan samt förhindrar att jord tränger in mellan husvägg och skivorna. För att säkra sig ytterliggare mot vatteninträngning läggs en fuktspärr mot listen och väggen.
  • Sen återställs tomten med befintliga jordmassor och ny jord i den mån det behövs. Om så önskas från kundens sida lägger vi även ut matjord och sår gräs.