Brunnsborrning för vatten och energi

TDL Entreprenad utför:

  • Vattenborrning

  • Energiborrning

  • Grundförstärkning

Arbetet utförs enligt normbrunn -07 på så sätt att man borrar genom jordlagren ner till fast berg. Stålfoderrör drivs ner samtidigt som man borrar. Foderrören skall neddrivas minst 2 meter i fast berg och minst 6 meter från markytan. Därefter tätas skarven mellan foderrör och berg för att förhindra läckage, lättast genom cementering. Slutligen borrar man genom berggrunden tills dimensionerat djup uppnåtts.

Vid borrning av vattenbrunnar garanterar vi en viss mängd vatten i brunnen. Om tillrinningen i borrhålet understiger en garanterad volym åtgärdar vi det med t ex en hydraulisk tryckning. Om vi mot förmodan inte lyckas att få fram den garanterade vattenvolymen, sker ingen debitering för utfört arbete.

I samband med att vi utför borrningen av din vattenbrunn kan vi även erbjuda vattenpumpen till ett fördelaktigt pris.

 

 

TDL Entreprenad AB arbetar dels direkt mot privatpersoner som vill ha borrat antingen för vatten eller energi (bergvärme), men framförallt anlitas vi av VVS-företag främst för energiborrning då de har totalentreprenad på en komplett installation. Vi har ett bra samarbete med ett flertal rörfirmor i Göteborg, Lerum, Borås och Alingsås med omnejd.

Grundförstärkning är en metod som används när något ska byggas, t ex ett hus, en väg eller något annat där markförhållandena är dåliga. Grundförstärkning går att utföra på en mängd olika sätt. I vårt fall borrar vi ner stålfoderrör genom jordlagren och en bit ner i fast berg. Dessa används sedan för att gjuta i och därefter byggs exempelvis huset på detta.

Vår maskinpark för brunnsborrning består av:

  • Borrigg Gemrok 45VH (-03)
  • Kompressor Atlas Copco 455
  • Scania R143H för maskinflyttning

 

Bild föreställande: Certifierad borrpersonal

Certifierad
borrpersonal!
 

Med en lång erfarenhet och noggrannhet kan vi hjälpa er med val av pump, dimensionering och placering som passar er bäst. Vi lämnar en unik vattengaranti så att ni kan känna er trygga med ert val.


Vattenbrunn med tillhörande pumpinstallation är godkänd för ROT-avdrag. Passa på att byta ut din gamla grävda brunn eller kanske borra nytt vid sommarstugan, verkstaden, stallet etc.


Vi kan även hjälpa dig med din borrade brunn. Dåligt flöde eller kvalité på vattnet?

Hör av dig, vi kan hjälpa dig!

 

Tryckning

Har ni problem med dåligt tillflöde kan det behövas tryckning. Befintliga sprickor i berget öppnas upp och ökar tillflödet.

Rensning

En gammal brunn kan få problem med järn, avlagringar och sediment. Vi kan hjälpa er med rensning av slangar och borrhål.

Spolning

Vi kan hjälpa er med spolning och klorering av slangar och ledningar om ni har haft oturen att få in bakterier i ert dricksvatten.

Filter

Salt, mangan, järn och fluor kan finnas i vattnet beroende på plats och omgivning. Vid betydande art kan vi hjälpa er med råd och installation av en rätt dimensionerad filteranläggning.