Berg/Stenspräckning

Har ni problem med berg eller storsten?

Vi löser dom åt er på ett smidigt sätt. Med hjälp av svartkruts-patroner skjuter vi undan bergsknallar som är ivägen på endera sättet. Det kan vara intill huset eller rent av inne i källaren som det är problem.

Metoden är helt vibrationsfri och därför inga risker vare sig för er egna eller grannars husgrunder. Det behövs inga besiktningar på intilliggande fastigheter eller liknande.

Har du problem med berg eller sten, hör med oss, vi hjälper dig!