Kompletta avloppsanläggningar

Lagar och regler gällande miljön

 

(Naturvårdsverkets allmänna råd juni -06) gör att många villaägare måste göra om sina enskilda avlopp. Särskilt viktigt är det att skydda våra vattentäkter, och det är också där som kommunerna kräver en extra tillsyn.

Det vanligaste idag är att man gräver ner en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Vilken anläggning man bör ha beror på:

  • Husets läge
  • Närheten till vattendrag
  • Jordart
  • Vilken nuvarande anläggning man har
  • Bestämmelser inom kommunen

Kontakta miljöförvaltningen och hör efter vad som gäller i just din kommun. En inspektör kan hjälpa dig att göra en bedömning och eventuellt får du också lämna ett jordprov. Nästa steg är att lämna in en ansökan som måste bli godkänd innan man kan anlägga ett nytt avlopp. Allt detta hjälper vi naturligtvis till med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver enskilt avlopp hjälper vi även till
med att koppla in kommunalt vatten och avlopp.